Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pasaport İşlemleri

  1. Pasaport Şube Müdürlüğünden, Danışmadan (Ön Büro), ücretsiz matbu pasaport istek formu alarak, formun ön yüzü eksiksiz olarak ve nüfus bilgilerine göre doldurulur.
  2. Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı çekilmiş fotokopisi (nüfus cüzdanlarında silinti, kazıntı olan ve okunamayan, mühürsüz nüfus cüzdanları işleme alınmaz)
  3. İlk defa müracaatta 4 adet 4,5 x 6 cm. ebadında, uzatmada 3 adet aynı ebatta yeni çekilmiş (son 6 ay) biyometrik vesikalık fotoğraf. Fotoğrafın arka fonu desensiz ve beyaz olmalı.
  4. Varsa daha önce alınmış pasaportlar istenir.
  5. Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanun mümessillerinin noterden veya şubelere bizzat gelerek verecekleri muvafakat name gerekmektedir.
  6. Mahcurlar (kısıtlı , zihinsel engelliler) için müracaat edilecekse mahkeme tarafından atanmış olan vasisi noterden veya bizzat şubemize gelerek verecekleri muvafakat name gerekmektedir.
  7. Mesleğe ilişkin belge, işçi, ihracatçı, ithalatçı, kasap, gazeteci, şoför ile kamu görevlilerinden görevlerini belgelendirmeleri istenir diğer meslek sahiplerinin beyanına göre işlem yapılır.
  8. Yurtdışında işçi olarak çalışanlar ile bunların eş ve çocukları müracaat edeceklerse iş ve işçi bulma kurumundan belge.
  9. Ülkemizdeki üniversitelerin öğretim elemanları ile öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları harçsız pasaport talep yazısını 23.Haziran.2008 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi (Valilik Arkası) Başkanlığı ( Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) onaylattıktan sonra pasaport şube müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.