Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Polonya Hakkında

Polonya, Doğu Avrupa’nın en geniş ve en kalabalık ülkesi olup, 2004 yılında Avrupa Birliğine kabul edilmiştir. Doğusunda Rusya, güneyinde Çek Cumhuriyeti, batısında Almanya ve kuzeyinde Baltık Denizi yer alır. Polonya’nın yüzölçümü yaklaşık 312.667 km2 dir ve Baltık kıyıları yaklaşık olarak 525 km uzunluğundadır. Polonya’nın başkenti Varşova, diğer önemli şehirleri Kodz, Krakow ve Gdansk’tır. Polonya yaklaşık olarak 40 milyon nüfusa sahip bir ülkedir ve nüfusun % 98’ini Polonyalılar oluşturur.

Polonya, bir ova görünümündedir. Polonya topraklarının beşte birinden fazlası ormanlık arazidir. Güney sınırlarını teşkil eden Karpat Dağları haricinde ülke toprakları deniz seviyesinden yaklaşık 300 metre kadar yüksektedir. Polonya’da yaz ayları sıcak, kış ayları soğuk ve uzun sürer. Yaz mevsimi için Haziran ayı sıcaklık ortalaması 18°C ila 20°C arasındayken, kış mevsimi için Ocak ortalaması ise -5°C ila -2°C arasındadır.

Polonya’da eğitim ve öğretim imkânları oldukça geniş olup halkın okuma yazma oranı % 98’dir.Polonya Avrupa’nın en dindar ülkesidir. Katolik olduğunu söyleyenler %90, düzenli olarak Kiliseye gittiğini beyan edenler %80 civarındadır. Polonya; mimari yapısı, tarihi dokusu, kültürel mekânları, doğal tabiat parkları ile Avrupa’nın en güzel şehirlerindendir Ülkede madencilik ve maden sanayi çok gelişmiştir. Başlıca madencilik alanları kömür, çinko, kurşun ve bakırdır. Polonya, Almanya ve İngiltere’den sonra Avrupa’nın en büyük kömür üretici ülkesidir. Ayrıca sülfür üreten ülkeler arasında önde gelmektedir. Manganez, kalay, tuz, linyit, petrol, demir ve doğal gaz diğer önemli yeraltı kaynaklarıdır. Türkiye ve Polonya arasında tarihin eski dönemlerinden itibaren devam eden önemli ilişkiler olmuştur. Osmanlı zamanında Lehistan olarak anılan Polonya ile günümüzde de önemli ticari ve siyasi ilişkiler devam etmektedir.